Nooordmolen-Twickel-Het-verhaal-van-de-fles-Etiket

Het verhaal van de fles

Actie van de Rotaryclub Borne Delden
Stichting Beheer Noordmolen Twickel is opgericht ten kantore van Notaris A. Pot te Delden op 30 maart 1984 en geliquideerd op 1 juni 1993. De doelstelling was “het gedeeltelijk restaureren van de Noordmolen en dan met name een waterrad”. Aanleiding van deze actie is het 25-jarig lustrum van Rotaryclub Delden-Borne op 14 dec. 1984. Op deze dag werd het rad in werking gesteld. De uitvoering werd gedaan door de Sociale Werkplaats te Borne in nauwe samenwerking met Twickel en Monumentenzorg. Dit werd georganiseerd door een lid van de Rotary Club, Huub van Oorschot, als projectleider.

Het plaatsen van het waterrad was de aanzet tot restauratie van het binnenwerk. De Rotaryclub bracht door verschillende acties fl.34.500 op. Inclusief de wijnactie fl.7.500 (het overschot ging naar de Wendezoele en het Bussemakerhuis, 2 x fl. 573,07). Monumentenzorg stelde fl.30.000 beschikbaar en het Anjerfonds fl.5.000 tijdens het in werking stellen van het rad.

Een vrijwillig molenaar van de Noordmolen werd op zijn verjaardag, door een kameraad verrast met een mooie fles wijn. Het bleek een bijna 40 jaar oude ongeopende fles Franse wijn uit 1981 met een etiket met de afbeelding van een pentekening uit het Rijksmuseum Twente van de 18e-eeuwse Noordmolen. De nieuwsgierigheid over de herkomst was gewekt.

De Rotaryclub Borne Delden bestond op 14 december 1984 25 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren werd een actie bedacht om gelden te genereren, ten einde de gerestaureerde Noordmolen weer te voorzien van een waterrad. Dit rad was al gedurende meer dan 70 jaar verdwenen. Er werden acties bedacht om dit doel te bereiken, en een daarvan was een wijnactie. De commissie “Wijn” werd gevormd en ging voortvarend te werk. De actie bracht uiteindelijk fl.7.500 op. Lang niet genoeg voor het laten vervaardigen van een rad. Andere acties werden gehouden, onder andere een eetproject, verkoop varkentje, fietstochten en giften van particulieren, bedrijven, instellingen, en leden Rotary Borne-Delden. De uiteindelijke totale opbrengsten en toezeggingen bedroegen fl.34.500. Voldoende om over te gaan tot de opdracht een rad te maken. De opdracht werd gedaan aan de Sociale Werkplaats Borne (S.W.B) in nauwe samenwerking met Monumentenzorg en Twickel.

In gebruik stellen
Op een druilerige vrijdag 14 december 1984 werd het molenrad in werking gesteld. Een aantal genodigden, zoals de Commissaris v.d. Koningin, Voorzitter van de Stichting Twickel, Rentmeester, Burgemeester van Ambt-Delden, en de voorzitter van de Rotaryclub werden in een huifkar naar de molen gereden. Echter onderweg werden ze tegengehouden door de Noabers.  Er werd naar goed Twents gebruik “gemeut”, dat wil zeggen eerst een glaasje “foezel” uit een en hetzelfde glaasje. Daarna ging de slagboom omhoog. Het rad werd in werking gesteld door dhr. Niers (commissaris koningin) en dhr. Van Heek (voorzitter St. Twickel) met hulp van een Noaber. Deze in werking stelling werd de aanzet tot een verdere restauratie van het binnenwerk van de molen. Monumentenzorg stelde fl.30.000 beschikbaar en het Anjerfonds fl.5.000. Een mooie start om de restauratie te gaan voltooien.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van de notulen van de Rotaryclub Borne Delden, waarvoor onze dank.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
Geplaatst in Geschiedenis en historie, Noordmolen, Restauratie en getagd met , , .