De organisatie

Stichting Beheer Noordmolen Twickel

De molen is vanaf 1 januari 2010 ondergebracht in de “Stichting Beheer Noordmolen Twickel”. De Stichting Twickel blijft eigenaar en voert ook het groot onderhoud uit. Het klein onderhoud wordt uitgevoerd door een enthousiaste groep van vrijwillige molenaars. Zij zorgen ervoor dat mede door de giften van bezoekers de molen kan blijven draaien. Met veel plezier laten ze je steeds weer de verschillende stappen van het proces van olie slaan zien.

Missie en visie

Het bestuur draagt de volgende missie en visie uit.

Missie
Het in stand en operationeel houden van Noordmolen Twickel. Het uitdragen van het molenaarschap zoals dat in de historie ging en het daarmee stimuleren van het toerisme. Het verzorgen van educatie aan onderwijsinstellingen, groepen bezoekers en individuele bezoekers. De hier uit voortvloeiende middelen worden volledig ingezet voor het uitdragen en de in stand houding van Noordmolen Twickel.

Visie
Het bestuur heeft een coördinerende taak. Buiten bestuurlijke verplichtingen wil het zo veel mogelijk taken bij de vrijwilligers leggen. De taken worden vanuit commissies door de vrijwilligers zelfstandig gecoördineerd en uitgevoerd. Bestuursleden kunnen in commissies participeren, maar zijn daarin niet anders dan de overige vrijwilligers, net als op de werkvloer. Daarmee wordt gestreefd naar een stichting met actieve vrijwilligers met eigen verantwoordelijkheden en taken. Dit met als doel een gedreven en tevreden groep vrijwilligers te creëren, met respect voor elkaar en in wederzijds vertrouwen en vrijheid.

Commissies

Het bestuur heeft de onderstaande commissies benoemd die door de vrijwillige molenaars worden ingevuld en uitgevoerd.

  • Technische commissie
  • PR commissie
  • Evenementen commissie
  • Facilitaire commissie
  • Kas commissie

Wil je contact opnemen met het bestuur, gebruik hiervoor het contactformulier.

Donateur worden?

Wie de Noordmolen wil helpen in stand te houden en een warm hart toedraagt, en waardering heeft voor het vele werk dat de vrijwillige molenaars in en nabij de Noordmolen verrichten, kan al donateur worden vanaf € 5.- per jaar. Klik hier voor meer informatie om donateur te worden.

Contact met de voorzitter

Wil je in contact komen met onze voorzitter René Oskam, stuur dan een e-mail door op de volgende link te klikken: voorzitter@noordmolen-twickel.nl.