Restauratie

De restauratie

Op deze pagina nemen we je in woord en beeld mee van de Noordmolen in desolate en vervallen toestand, de restauratie en hoe deze tot stand is gekomen, tot het uiteindelijke resultaat zoals de Noordmolen er nu bij staat en weer in werking is.

Door een afbeelding op deze pagina te selecteren wordt deze mooier weergegeven.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

We beginnen met twee foto’s uit de beeldbank van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Deze twee foto’s zijn gedateerd in het jaar 1900, en zijn de oudste foto’s waar we over beschikken. Het verval aan met name het rad is duidelijk te zien. Bekijk alle foto’s van de Noordmolen met gedetailleerde informatie in de beeldbank van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het materiaal in de beeldbank is van hoge kwaliteit waardoor goed is in te zoomen op details. Bij “Meer details” na het selecteren van een foto wordt een uitgebreide beschrijving gegeven.

Voor de restauratie

Wie de onderstaande foto’s heeft gemaakt en wat de exacte datum is hebben we niet kunnen achterhalen. Dit moet rond april 1984 zijn geweest, vermoedelijk tijdens een inspectie voordat de restauratie begon. Op de eerste foto is te zien dat het rad ontbreekt en dat er geen gat voor de as naar binnen is.

Noordmolen-Twickel-Restauratie
Noordmolen-Twickel-Restauratie
Noordmolen-Twickel-Restauratie
Noordmolen-Twickel-Restauratie
Noordmolen-Twickel-Restauratie
Noordmolen-Twickel-Restauratie
Noordmolen-Twickel-Restauratie
Noordmolen-Twickel-Restauratie

Het “rommelde” al een tijdje

Voor en in 1912 “rommelde” het al een tijdje. Uit een artikel van de Tubantia van 15 maart 1962 staat een artikel dat meerderen al en tijd willen dat de Oeler molen en de Noordmolen gerestaureerd worden. In het artikel wordt beschreven welke partijen hier op dat moment bij betrokken zijn, en wat de beoogde plannen zijn. De schets (datum onbekend) van de Noordmolen hier onder is van de hand van Jan Jans die als architect in het artikel wordt vermeld.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Tubantia – 15 maart 1962

Noordmolen Twickel Jan Jans - Schets

Project van jubilerende Rotaryclub

Borne/Delden – Aan de historische Noordmolen op het landgoed Twickel in Azelo zal het rad straks weer draaien. De Rotaryclub Borne/Delden werpt zich op een uniek project in het kader van het zilveren jubileum dat de club dit jaar in december viert. De oude watermolen bij de ijsbaan in Azelo, ooit deel uitmakend van een complex bestaande uit een korenmolen, een windmolen en een oliemolen, krijgt een opknapbeurt. Althans, de Rotary beijvert zich ervoor wederom een rad aan de molen van toen te bevestigen, zodat het weer kan draaien.

“Al vanaf 1364 treffen we de molen in de boeken aan. Eind 1800 is die stilgelegd. Het is een fraaie molen die het verdient weer opgeknapt te worden zodat de mensen er op zondag naar toe kunnen fietsen”, aldus Fr. van Dijk, een van de Rotarymensen die zich er speciaal voor inzet. Wat de club in eerste instantie wil is een rad laten vervaardigen zoals dat origineel bevestigd was. “Wij willen als Rotary de motor in het geheel blijven, maar we kunnen dit karwei wel zeker niet alleen klaren”, zegt Van Dijk. Allerlei instanties moeten ingeschakeld, zoals de stichting Hollandse Molen, Monumentenzorg – waar het bestaande molenhuis onder valt – en ‘t landgoed Twickel. De Rotary draait voor de kosten op. In een fonds “stichting Noordmolen” stortten de veertig leden samen 10.000 gulden, bedoeld voor de eerste werkzaamheden.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Tubantia – 14 april 1984

Noordmolen Twickel Restauratie Rotary Donatie

Voor donaties werd dit kaartje uitgegeven door de Rotary.

Rad voor Noordmolen krijgt langzaam vorm

Borne/Delden – Vóór 1 november draait aan de historische Noordmolen in Twickel weer het rad. Mensen van het werkvoorzieningsschap Eswébé in Borne zijn momenteel in het gebouw aan de Burenweg drukdoende met het vervaardigen. Een deel van het rad is al klaar en afgevoerd naar de plaats van bestemming. De officiële overdracht van het rad volgt dan op 14 december, de dag waarop de Rotaryclub Borne/Delden het zilveren jubileum viert. In het kader van dat jubileum namelijk stelde de Rotaryclub zich ten doel de oude Noordmolen weer in ere te herstellen. Het is ook deze groep van mensen die het rad bekostigt. Voorzitter van de Rotaryclub Borne/Delden H.A.M. van Oorschot is tevreden. Alles verloopt volgens plan.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Tubantia – 11 september 1984

De Noordmolen heeft weer een rad

Noordmolen-Twickel-05-12-1984-Tubantia-Noordmolen-heeft-weer-een-rad
Noordmolen-Twickel-Tubantia-Restauratie

 Bron: Onbekend

Noordmolen-Twickel-Tubantia-Restauratie

 Bron: Fotoarchief Tubantia

Bron: Tubantia – 5 december 1984.

Voortgang restauratie Noordmolen verzekerd

Delden – Via Commissaris der Koningin Niers heeft de jubilerende Rotaryclub Delden-Borne vanmorgen het rad van de Noordmolen bij Azelo overgedragen aan de Stichting Twickel. Het rad dat door de CdK in werking werd gesteld, heeft vooralsnog alleen “sierwaarde” de restauratie van het binnenwerk en de verdere vroegere oliemolen, is nog in volle gang. Financieel is de voortgang van die werkzaamheden nu verzekerd. Want nadat minister Brinkman van WVC eerder een bedrag van 30.000 gulden toezegde, liet CdK Niers vanmorgen blijken dat de provincie niet achter wil blijven. Bovendien zegde de heer Niers in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Anjerfonds een bedrag van 5.000 gulden toe uit de pot van dit fonds.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Twentsche Courant – 14 december 1984

Het verhaal van de fles

Nooordmolen-Twickel-Restauratie-Het-verhaal-van-de-fles

Fles wijn Noordmolen Twickel.
Etiket is voorzien van een pentekening uit het Rijksmuseum Twente van de 18e -eeuwse Noordmolen.
Chateau Twickel

Actie van de Rotaryclub Borne Delden

Stichting Beheer Noordmolen Twickel is opgericht ten kantore van Notaris A. Pot te Delden op 30 maart 1984 en geliquideerd op 1 juni 1993. De doelstelling was “het gedeeltelijk restaureren van de Noordmolen en dan met name een waterrad”.

Aanleiding van deze actie is het 25-jarig lustrum van Rotaryclub Delden-Borne op 14 dec. 1984. Op deze dag werd het rad in werking gesteld. De uitvoering werd gedaan door de Sociale Werkplaats te Borne in nauwe samenwerking met Twickel en Monumentenzorg. Dit werd georganiseerd door een lid van de Rotary Club, Huub van Oorschot, als projectleider.

Het plaatsen van het waterrad was de aanzet tot restauratie van het binnenwerk. De Rotaryclub bracht door verschillende acties fl.34.500 op. Inclusief de wijnactie fl.7.500 (het overschot ging naar de Wendezoele en het Bussemakerhuis, 2 x fl. 573,07). Monumentenzorg stelde fl.30.000 beschikbaar en het Anjerfonds fl.5.000 tijdens het in werking stellen van het rad.

Een vrijwillig molenaar van de Noordmolen werd op zijn verjaardag, door een kameraad verrast met een mooie fles wijn. Het bleek een bijna 40 jaar oude ongeopende fles Franse wijn uit 1981 met een etiket met de afbeelding van een pentekening uit het Rijksmuseum Twente van de 18e -eeuwse Noordmolen. De nieuwsgierigheid over de herkomst was gewekt.

De Rotaryclub Borne Delden bestond op 14 december 1984 25 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren werd een actie bedacht om gelden te genereren, ten einde de gerestaureerde Noordmolen weer te voorzien van een waterrad. Dit rad was al gedurende meer dan 70 jaar verdwenen. Er werden acties bedacht om dit doel te bereiken, en een daarvan was een wijnactie. De commissie “Wijn” werd gevormd en ging voortvarend te werk. De actie bracht uiteindelijk fl.7.500 op. Lang niet genoeg voor het laten vervaardigen van een rad. Andere acties werden gehouden, onder andere een eetproject, verkoop varkentje, fietstochten en giften van particulieren, bedrijven, instellingen, en leden Rotary Borne-Delden. De uiteindelijke totale opbrengsten en toezeggingen bedroegen fl.34.500. Voldoende om over te gaan tot de opdracht een rad te maken. De opdracht werd gedaan aan de Sociale Werkplaats Borne (S.W.B) in nauwe samenwerking met Monumentenzorg en Twickel.

In gebruik stellen

Op een druilerige vrijdag 14 december 1984 werd het molenrad in werking gesteld. Een aantal genodigden, zoals de Commissaris v.d. Koningin, Voorzitter van de Stichting Twickel, Rentmeester, Burgemeester van Ambt-Delden, en de voorzitter van de Rotaryclub werden in een huifkar naar de molen gereden. Echter onderweg werden ze tegengehouden door de Noabers.  Er werd naar goed Twents gebruik “gemeut”, dat wil zeggen eerst een glaasje “foezel” uit een en hetzelfde glaasje. Daarna ging de slagboom omhoog. Het rad werd in werking gesteld door dhr. Niers (commissaris koningin) en dhr. Van Heek (voorzitter St. Twickel) met hulp van een Noaber. Deze in werking stelling werd de aanzet tot een verdere restauratie van het binnenwerk van de molen. Monumentenzorg stelde fl.30.000 beschikbaar en het Anjerfonds fl.5.000. Een mooie start om de restauratie te gaan voltooien.

Noordmolen Twickel – Jan Naafs.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van de notulen van de Rotaryclub Borne Delden, waarvoor onze dank.

Rotary

Noordmolen-Twickel-Rotary-Nederland-03-1985-Clubs-in-actie-Cover

Rotary Nederland heeft een eigen magazine. De cover van de tweeënvijftigste jaargang nummer 8 van maart 1985 werd voorzien van een afbeelding met betrekking tot de restauratie van de Noordmolen. Lees hier het artikel over de restauratie in dit magazine.

Begroting

Bij een project als de renovatie van de Noordmolen hoort een begroting. Onder leiding van voorzitter H.A.M. van Oorschot van de toenmalige Stichting Noordmolen is de begroting opgesteld die je hier kunt inzien.

Fietsroute Molendag langs de Noordmolen

Delden – Zaterdag is de landelijke Fiets en Molendag. In samenwerking met Tros, ANWB en VVV zijn er landelijk fietsroutes uitgezet. Vanuit Hengelo voert de tocht onder andere langs de Noordmolen bij Delden. Deze uit de veertiende eeuw stammende watermolen, is een van de weinige watermolens, die de tand des tijds hebben doorstaan.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Tubantia – 5 mei 1986

Noordmolen Twickel Embleem eerste versie

De eerste versie van het embleem in groen uitgevoerd met het eerste logo voor op de werkkleding van de molenaars.

Noordmolen Twickel Embleem tweede versie

De tweede versie van het embleem in bruin uitgevoerd met het eerste logo voor op de werkkleding van de molenaars.

Noordmolen Twickel Embleem derde versie

De derde versie van het embleem met het tweede logo voor op de werkkleding van de molenaars.

Noordmolen Twickel Embleem vierde versie

De vierde versie van het embleem met het derde logo voor op de werkkleding van de molenaars.

De Noordmolen heden ten dage

Hier onder zie je foto’s van de Noordmolen heden ten dage na de restauratie. Het is een van de kenmerkende en bekende plekken van landgoed Twickel. De molen is eigendom van het landgoed en wordt in stand gehouden door de  Stichting Beheer Noordmolen Twickel. Ongeveer 30 vrijwillige molenaars zijn met enthousiasme in de weer om dit prachtige monument in bedrijf en open te houden voor publiek.

Wil je bijdragen aan de instandhouding van Noordmolen Twickel dan kun je donateur worden, of een eenmalige donatie doen via de pagina donateurs.

Noordmolen-Twickel-Binnenzijde-HDR
Noordmolen-Twickel-Binnenzijde-HDR
Noordmolen-Twickel-Buitenzijde