Noordmolen Twickel - Historische plek wordt weer zichtbaar

Vijver symbool voor haven Carelshaven

Historische plek wordt weer zichtbaar

Tegenover Carelshaven aan de N346, de provinciale weg van Delden naar Hengelo, wordt sinds 2019 hard gewerkt om een vijver aan te leggen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV in opdracht van Stichting Twickel.

Bekijk hier de grote weergave van de tekening.

Het werk heeft ook een periode stilgelegen i.v.m. de aanwezigheid van Pfas in de grond.

Maar het eind van de werkzaamheden zijn in zicht. De contouren van de vijver zijn al duidelijk zichtbaar. Het wandelpad, de Umfassungsweg (UW), wordt omgelegd langs de vijver, deze loopt nu langs de N346. Deze gaat met een brug over de Oelerbeek.

De vijver krijgt via een duiker water van de Oelerbeek en stroomt daarna naar de Twickelervaart. De Twickelervaart grenzend aan de nieuwe vijver moet gedeeltelijk uitgebaggerd worden.

Historische plek gemarkeerd

Het is de bedoeling dat de vijver een historische plek markeert namelijk de oorspronkelijke haven van de in ca. 1772 gegraven Twickelervaart. Deze haven lag naast de Schippersherberg, het huidige hotel-restaurant Carelshaven.

Noordmolen Twickel - “Carelshaven” en varen met een zomp langs de Noordmolen - Nieuws

 

 

 

 

 

De Twickelervaart verloor zijn bestaansrecht in 1865 toen de treinverbinding Zutphen-Hengelo geopend werd. De haven en de Twickelervaart in het weiland tegenover Carelshaven werden gedempt.

Een tweede historisch feit markeert ook deze plek

Om een watermolen te laten draaien, pasten onze voorouders een klassieke techniek toe. Men bouwde een stuw om het waterniveau voor de molen te verhogen zodat er voldoende verval ontstond om het waterrad te laten draaien.

Dit is ca. 1300 ook gebeurt bij de Noordmolen, tevens werd de Azelerbeek (de beek na de Noordmolen) verdiept om nog meer verval te krijgen.

Het beekdal, het huidige Overpark van Twickel, zou door het opstuwen overstromen. Om dit te voorkomen diende een opgeleide beek gegraven te worden in een hoger terreingedeelte. Deze beek is de huidige Oelerbeek vanaf Carelshaven tot de Noordmolen.

De oude beekloop bleef intussen gewoon intact. Maar werd voor zijn watertoevoer bijna geheel afhankelijk van het overtollige water dat bij de stuw uit het zogeheten molenpand stroomde.

De Twickelervaart vanaf Carelshaven tot de Noordmolen was de oorspronkelijke Oelerbeek. Deze is in 1772 vergraven (uitgebaggerd) vanaf het latere Carelshaven tot aan de Noordmolen. Vanaf hier is de Twickelervaart verder gegraven naar Enter, tot deze uitmondt in de Regge.

Geplaatst in Rondom de Noordmolen en getagd met , , , , , , , , , , , , , .