Nieuwe vistrappen Noordmolen

Activiteiten rond de Noordmolen zomer 2021 (Wing Drjjber)

Vanaf mei 2021 gonst het van de activiteit rond de Noordmolen: Zware graafmachines en vrachtwagens verstoren de rust, maar dat is maar tijdelijk. Wat is er aan de hand?

Kaderrichtlijn Water (KRW)

In het jaar 2000 werd door de EU de Kaderrichtlijn Water (KRW) aangenomen, die door alle lidstaten werd ondertekend. De KRW verplicht de lidstaten tot het nemen van zodanige maatregelen, dat al het water in Europa vanaf 2027 schoon en gezond is. Maar ook verbetering van de waterkwaliteit (door bestrijding- en voorkoming van chemische/vervuilende stoffen) en van de ecologie (herstellen van optimale omstandigheden voor planten- en dierenleven in de breedste zin).

Voorbereidende werkzaamheden

Het herstellen van het leefgebied van planten en dieren en meer specifiek het herstel van de migratieroutes van de vissen is waar nu aan gewerkt wordt bij de Noordmolen.

Eerste vistrappen 2002

Al in het jaar 2002 werden er voor en na de Noordmolen tussen de Oelerbeek en de Twickelervaart vistrappen gerealiseerd. Deze waterloop met 2 vistrappen dient om het peil van het water in de molenvijver (wijert) voor de Noordmolen en het waterpeil in de Azelerbeek te kunnen reguleren, terwijl de vissen ongehinderd stroomopwaarts kunnen migreren.

Nieuwe vistrappen

In mei 2021 is begonnen met een renovatie van deze vistrappen, deze voldeden niet meer aan de tegenwoordige eisen.

De vistrap tussen de Twickelervaart en de Azelerbeek, benedenstrooms de Noordmolen was half augustus gereed. De vistrap tussen de omvloed van de Oelerbeek en de Twickelervaart, bovenstrooms de Noordmolen is eind augustus gereed gekomen.

Vistrap Azelerbeek-Twickelervaart

 

Vistrap Oelerbeek-Twickelervaart

Vistrappen of vispassages zijn er in vele soorten. De voorwaarden waaraan ze moeten voldoen komen vanzelfsprekend met elkaar overeen. Zo moeten ze bestaan uit kleine treden van 5-10 cm maximaal, afhankelijk van de vissoort en op iedere trede moet een mogelijkheid zijn om uit te rusten voor het nemen van de volgende hindernis. De vistrappen bij de Noordmolen zijn opgebouwd uit damwanden, met steeds een verhoging van maximaal 7 cm.

De beplanting rondom de vistrappen zal nog hersteld worden, zodat alles er weer natuurlijk zal uitzien.

Geplaatst in Algemeen, Geschiedenis en historie, Rondom de Noordmolen, Twickel en getagd met , , , , , , , , .