Kernles erfgoed Twickelo

Groep 6/7 Twickelo erfgoededucatie

Maandag 13 maart 2017,  kwart voor negen

Een stralend ochtend, het is nog stil bij de Noordmolen. Om 10 voor negen klinkt het aanzwellend geluid van een schoolplein vol kinderen. Over de IJsbaanweg komen ze in een keurige en kleurige kolonne aangefietst, de leerlingen van Twickelo, groep 6/7. De kinderen stralen bij het zien van de molen en zetten op aansporing van leerkracht Inge Velsing snel hun fietsen weg.

De eerste school

Het zijn de eerste leerlingen die meedoen aan het project Erfgoededucatie van de Noordmolen.

Op school hebben ze al in les 1 kennisgemaakt met het erfgoed Noordmolen en vandaag kijken ze in les 2 in en om de molen, die ondertussen in werking is gesteld. In kleine groepjes doen ze onderzoek aan de hand van detailfoto’s. In de molen gaat het om onderdelen van de kollergang, de houten enveloppen, de vuister etc.

Elk groepje moet na het onderzoek verslag doen en uitleg geven aan de andere leerlingen waar de foto bij hoort en wat de functie van het onderdeel is bij het olieslaan.

Buiten de molen gaat het om details van het waterrad, de kademuren, het Möllnhoes, het molengebouw enz.

Binnen en buiten

De molenaars, 3 in getal, luisteren mee en stellen aanvullend vragen om die vervolgens ook zelf voor een deel te beantwoorden. Ook beantwoorden de molenaars vragen van de leerlingen en vertellen ze over geschiedenis, marskramers en het spook van de Noordmolen. Van vragen wordt je wijs en veel van de leerlingen willen graag wijs worden. Dus werk aan de winkel voor de olieslagers. Ogen stralen als een vraag goed beantwoord is. Buiten wordt de groep even afgeleid door een grote veldmuis op de brug, maar hulpmoeders sporen ze te blijven luisteren naar ‘erg goede’ verhalen over  erfgoed De Noordmolen.

Om kwart voor elf fietsen ze in hun oranje hesjes terug naar school met voor iedere leerling een bouwplaat, diploma en Les 3 nog in het verschiet.

Molenaars Wiendelt de Lange, Jan Roerink en Jan Hilverdink

Geplaatst in Algemeen en getagd met , , , , .