Immaterieel Erfgoed

Drie nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Op 5 december 2017 was het feest voor de Nederlandse molenaars. Het oude ambacht van molenaar is door UNESCO erkend als Cultureel Immaterieel Erfgoed. Een erkenning voor een oud ambacht met een mooie toekomst. Kijk hiervoor op de pagina UNESCO.

Op 6 december 2023 zijn aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland drie nieuwe vormen van immaterieel erfgoed toegevoegd, te weten: Lanenkaatsen in HarlingenOlieslaan en Schipper Bruine Vloot. In de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zijn na deze nieuwe bijschrijvingen in totaal 218 vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Bijschrijving in de Inventaris is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Met de bijschrijving in de Inventaris laten zij zien dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan.

Noordmolen Twickel - Immaterieel Erfgoed - Olieslaan
Noordmolen Twickel Immaterieel Erfgoed Olieslaan

Het proces van olieslaan begint met de grondstoffen (vlas/lijn)zaad of noten. Deze worden in de oliemolen fijn gemalen door twee grote ronddraaiende stenen die over een metalen plateau rollen. Bij windmolens wordt de molen gedraaid door een molenaar, bij watermolens wordt de molen aangedreven door een olieslager. Na het verwarmen en persen van de fijngemalen grondstof is het eindproduct (lijn)olie en het restproduct een samengeperste ‘koek’, die wordt gedroogd tot veevoer. De olie en restproducten worden op vrijwel energie neutrale wijze geproduceerd en er blijft geen afval over. Tegenwoordig is er een groep vrijwillige olieslagers die in de nog 19 operationele wind- en watermolens in Nederland olieslaan. De aanvragers van deze voordracht zijn actief bij de olie- en korenmolen Woldzigt, Noordmolen Twickel en Oliemolen Eerbeeke.

Bron: Immaterieel Erfgoed

Noordmolen Twickel live op televisie

Ter ere van dit heugelijke fijt was op dinsdag 12 december 2023 Omroep WNL voor het programma Goedemorgen Nederland met een cameraploeg op bezoek op bezoek voor een live uitzending op NPO1. In 6 blokken live uitzendingen werd het gehele proces gedemonstreerd en uitgelegd aan de kijker. Voor de molenaars van Noordmolen Twickel een prachtige kans om trots hun ambacht uit te dragen.

Noordmolen Twickel - Omroep WNL - Immaterieel Erfgoed - Olieslaan