Immaterieel Erfgoed en Olieslaan

Drie nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Op 5 december 2017 was het feest voor de Nederlandse molenaars. Het oude ambacht van molenaar is door UNESCO erkend als Cultureel Immaterieel Erfgoed. Een erkenning voor een oud ambacht met een mooie toekomst. Kijk hiervoor op de pagina UNESCO.

Aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zijn drie nieuwe vormen van immaterieel erfgoed toegevoegd, te weten: Lanenkaatsen in HarlingenOlieslaan en Schipper Bruine Vloot. In de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zijn na deze nieuwe bijschrijvingen in totaal 218 vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Bijschrijving in de Inventaris is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Met de bijschrijving in de Inventaris laten zij zien dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan.

Bron: Immaterieel Erfgoed

Noordmolen Twickel - Immaterieel Erfgoed - Olieslaan

Commissie Olieslaan

Door de inzet van Koren- en Oliemolen Woldzigt, Oliemolen Eerbeek en Noordmolen Twickel is het ambacht Olieslaan op 6 december 2023 bijgeschreven in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Zij vormen de Commissie Olieslaan. De bijschrijving in de inventaris vindt je HIER.

Na de bijschrijving kan niet achterover worden geleund om er vervolgens eeuwig in de inventaris te kunnen blijven staan. Onderdeel van de beschrijving is een borgingsplan met verbeter- en actiepunten om het ambacht voor de toekomst te blijven behouden. De voortgang en uitvoering hiervan wordt gemonitord door Immaterieel Erfgoed Nederland.

De uitvoering en voortgang van de borgingsacties wordt gecoördineerd door de Commissie Olieslaan.

Oliemolens.nl is tot op heden gebaseerd op vrijwillige samenwerking van de betrokkenen, en is niet georganiseerd op basis van een stichting. Indien hier behoefte aan is of als dit noodzakelijk wordt, zal dit alsnog geschieden.

Olieslaan.nl

Als eerste actiepunt is de website oliemolens.nl opgezet. Dit is het begin om alle oliemolens in Nederland meer te verenigen, meer te laten samenwerken en gezamenlijk naar buiten te treden. Op de website is alle basisinformatie opgenomen van alle oliemolens in Nederland en wordt toegelicht wat het ambacht olieslaan inhoud. Tevens zal op de website de voorgang van de Commissie Olieslaan worden vermeld en andere interessante informatie worden gepubliceerd.

Noordmolen-Twickel-Oliemolens.nl-Logo

Noordmolen Twickel live op televisie

Ter ere van dit heugelijke fijt was op dinsdag 12 december 2023 Omroep WNL voor het programma Goedemorgen Nederland met een cameraploeg op bezoek op bezoek voor een live uitzending op NPO1. In 6 blokken live uitzendingen werd het gehele proces gedemonstreerd en uitgelegd aan de kijker. Voor de molenaars van Noordmolen Twickel een prachtige kans om trots hun ambacht uit te dragen.

Omroep WNL was 12 december 2023 te gast bij Noordmolen Twickel voor een live reportage op NPO1.

Noordmolen Twickel - Omroep WNL - Immaterieel Erfgoed - Olieslaan