Noordmolen Twickel - De stuwvijver van Noordmolen dichtgeslibd

De stuwvijver (wijer) van Noordmolen dichtgeslibd

De stuwvijver (wijer) van Noordmolen dichtgeslibd

In de herfst van 2017 is het een aantal keren voorgekomen dat het houten rooster voor het draaischut (maalschut) verstopt was met blad en takjes. Oorzaak was het dichtslibben van de Oelerbeek voor de stuw. Er was nog maar een waterhoogte van ca. 30 cm voor het maalschut. Het gevolg was dat de waterhoeveelheid te weinig was om het rad te laten draaien.

Rooster

Het waterschap “Vechtstromen” had al in 2016 metingen verricht in de Oelerbeek en de voorraadvijvers om de laagdikte bagger vast te stellen. Na overleg tussen waterschap en Twickel voor het beschikbaar stellen van een plek om de bagger op te slaan. Zijn de werkzaamheden in februari 2018 gestart.

De Oelerbeek wordt vanaf de Bornsestraat tot aan de stuw bij de Noordmolen schoon gebaggerd.

Werkmethode

Omdat er langs de Oelerbeek weinig werkruimte is, is er een schuifboot ingezet. Een schuifboot beweegt aan lieren door de watergang en schuift de aanwezige bagger naar een overslaglocatie. Hier kan een kraan met een grijper geplaatst worden. Op deze overslaglocatie verwijdert een hydraulische kraan de bagger uit de watergang en stort deze in een kiepbak die verplaatst wordt met een tractor.

Schuifboot


Overslaglocatie

Deze brengt de bagger naar een voorlopige opslag plek waar het kan ontwateren, waarna het wordt bemonstert. Hierna wordt beslist waarheen de bagger definitief wordt afgevoerd.

Eind februari is de Oelerbeek vanaf de Bornsestraat tot aan de Noordmolen weer vrij van bagger. De Noordmolen kan dan weer zonder problemen draaien.

Informatie over baggerwerkzaamheden

Baggerzuigboot of hydraulische kraan

Het baggerwerk gebeurt zoveel mogelijk met een baggerzuigboot. Met de baggerboot kan er zeer nauwkeurig gewerkt worden. Alleen de weke, zachte bagger wordt verwijderd. De bodem van de beek of sloot kan intact gelaten worden en ook de oevers blijven gespaard. Bovendien wordt het water bij de werkzaamheden niet zo troebel.

Op plaatsen waar de baggerzuigboot niet gebruikt kan worden omdat bijvoorbeeld de watergang te smal is, gebruikt het waterschap een hydraulische kraan of een baggerschuifboot.

Bij inzet van een hydraulische kraan wordt de bagger vanaf de oever verwijderd met een dichte bak die over de bodem wordt gehaald.
Met de baggerschuifboot wordt de bagger naar één punt geschoven en dan uit de watergang gehaald.
Deze methodes zijn veel minder nauwkeurig en worden alleen toegepast als het niet anders kan.

Geplaatst in Noordmolen en getagd met , , , , , , , .