ANBI

Noordmolen Twickel beschikt over een ANBI status.

Dit is een regeling voor  Algemeen Nut Beogende Instellingen waarmee uw donaties fiscaal aftrekbaar zijn.
Om aan de wettelijke verplichtingen hiervan te voldoen publiceren wij ons jaaroverzicht dat u hier kunt downloaden.

Kijk voor meer informatie over ANBI op www.anbi.nl